“Zvěst o korunovaci” – Černá hodinka nad českou politikou – humoreska

Přesvědčení o naprosto nezbytné korunovaci se nyní šíří Českem. Máme v naší zemi podivnou demokracii a divný stranický systém, který většině lidí nevyhovuje. Je evidentní, že tato historická epizoda je už dnes překonaná. Nejspíše bychom potřebovali moudrého panovníka, který by celou zemi sjednotil svou železnou i zlatou pěstí a nezlomnou vůlí. Vidíme totiž, jak se nad naší zemí stahují temná mračna a vcházíme do neklidných dob. Jsou tu sice jistí monarchisté rozhlížející se po okolních zemích, aby krále našli. Prý by to mohl být někdo z Habsburků, kteří nás přitom dusili tři sta let. Nebo někdo z české šlechty, která je už dnes naprosto vyčpělá. Ale máme zde naštěstí věrohodný historický příklad Jiříka z Poděbrad. Tohoto moudrého muže a panovníka si Češi zvolili sami a bez nějakých rodových předpokladů. A jak nám dobře vládl. Dnešní stranická roztříštěnost je jenom dokladem toho, že se liberální demokracie zcela vyčerpala. Potřebujeme moudrou hlavu v našem čele. Ale jak ji poznat? Nemůže to být nikdo planých názorů a podřízenosti čemukoliv okolnímu. Musí to být muž pevných postojů a naprosté vnitřní svobody. Pátralo se dlouho, až se nalezlo. Jediný, kdo si v této zatímní republice dělá vždy a za všech okolností co chce, je Miloš Zeman. To, že má zatím jen nedostačující funkci prezidenta, je pouze otázkou národní volby a nezbytného času.

    Proto se vytvořil „Přípravný výbor pro přípravu korunovace Miloše Zemana na Miloše I.“, našeho milovaného mocnáře. Jenom Miloš Zeman bude tím pravým mužem na pravém místě. Jen si připomeňme skutečnost, že on nezná žádná omezení. Má svou vlastní panovnickou zahraniční politiku bez ohledu na nějakého malicherného panáka sedící na ministerstvu zahraničí. Vysílá dokonce vlastní poselstva do Číny, do bohaté Říše středu, které vybaví svými glejty. Toho, kdo se mu nějak znelíbí, nikdy do jeho postu nejmenuje, i kdyby se kdokoliv ve směšném Parlamentu či Senátu na hlavu stavěl. A kdo se proti němu postaví, byť mluví o něm jen jednou nepřístojně, je dříve nebo později odvolán a navždy zmizí. Je vidět, že Miloš Zeman v sobě skutečně má onu panovnickou vznešenost, která se před nikým neskloní. Tedy bude pod korunou a s žezlem i jablkem v ruce konečně pravým českým králem. Už dnes je také zřejmě, že se na to možná nevědomky připravuje a hledá i své budoucí pomocníky. Do místa zemského správce tak jmenoval se vší pompou Andreje z Babišic, kterého pozvedl ke své velikosti. Správce Andrej, jehož obyvatelstvo Čech, Moravy i Slezska kvůli jeho vyhlášenému boji s drakem korupce přezdívá „Andrej Všecikradnú“, zatím dobře vykonává pokyny našeho budoucího mocnáře. Vše tak klape správným směrem jako užitečný mlýn na dávné řece. Tedy vítejte v budoucím českém království. „Přípravný výbor“ je na něj už připraven. A nás ostatní se také bude snažit připravit.

Zanechte komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *